جفت گیری پرندگان
رازهای طلایی افزایش میل جنسی خروس ها صنعت طیور
رازهای طلایی افزایش میل جنسی خروس ها

در تخمدان پرنده ماده ، زرده تخم مرغ پس از کامل شدن تخمدان را ترک کرده و در عرض 20 دقیقه توسط اینفاندیبولوم به دام می افتد. زرده تخم مرغ توسط غشای پرویتالین (PVM) احاطه شده است که دارای دیسک ژرمینال (GD) میباشد. این قسمت محل باروری است. اسپرم به PVM متصل می شود ، یک سوراخ ایجاد می کند و وارد GD می شود.

جفت گیری طبیعی مرغ؟ یا تلقیح مصنوعی مرغ؟ صنعت طیور
جفت گیری طبیعی مرغ؟ یا تلقیح مصنوعی مرغ؟

در جفت گیری طبیعی برای هر ۱۰ مرغ یک خروس لازم است ولی با تلقيح مصنوعی مرغ،  یک خروس برای بارور کردن ۱۰۰ تا ۱۵۰ مرغ در هفته کافی است. در حال حاضر نسبت ۱ خروس به ۱۲ مرغ به جای ۱ به ۸ یا ۱ به ۱۰ که حدود ۵ تا ۱۰ سال پیش توصیه می شد عمومیت یافته است. اولین مایع منی خروس ۱ سی سی حجم دارد (غلظت اسپرم 4 ملیارد در میلی لیتر است) ولی..