جهاد کشاورزی
سازمان صمت : ۲۴ میلیارد تومان جریمه برای مرغداران متخلف صنعت طیور
سازمان صمت : ۲۴ میلیارد تومان جریمه برای مرغداران متخلف

هر مرغداری موظف است طی بازه زمانی 40 تا 45 روزه بر اساس میزان نهاده‌های دامی که دریافت کرده است میزان مشخصی مرغ تولید کرده و به شبکه توزیع تحویل دهد اما بازرسی‌های صورت گرفته از سوی بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران نشان می‌دهد که از 52 واحد مرغداری فعال در سطح استان تهران 45 واحد مرغداری نسبت به تولید و توزیع مرغ در شبکه مرغ اقدام نکرده‌اند.

اهمال وزارت جهاد و بانک مرکزی و نابودی هزاران یورو خوراک طیور صنعت طیور
اهمال وزارت جهاد و بانک مرکزی و نابودی هزاران یورو خوراک طیور

کاهش صادرات، واردات کالا را نیز تحت الشعاع قرار داده و به دلیل کمبود در منابع ارزی، واردات کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید از سوی وزارت صمت اولویت بندی شده و تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی با جدیت و خساست بیشتری دنبال می‌شود.

تنها ۳۰ درصد نیاز مرغداران را جهاد کشاورزی تأمین می‌کند صنعت طیور
تنها ۳۰ درصد نیاز مرغداران را جهاد کشاورزی تأمین می‌کند

مشکل اصلی در بازار مرغ در بخش توزیع نهاده‌های دامی است و تا وقتی جهاد کشاورزی این مشکل را حل نکند شاهد بدتر شدن وضعیت خواهیم بود. هم اکنون جهاد کشاورزی در بهترین شرایط تنها ۳۰ درصد نیاز مرغداران را تأمین می‌کند و ما بقی مصرف نهاده‌های دامی باید از بازار آزاد تأمین شود.