جوجه ریزی آرین
عدم توفیق سیاستهای دولت در حمایت از سویه آرین/ مرغداران جوجه آرین را نمی خرند اختصاصی دامیران
عدم توفیق سیاستهای دولت در حمایت از سویه آرین/ مرغداران جوجه آرین را نمی خرند

اختصاصی دامیران؛ قیمت تمام شده بیشتر و قیمت فروش پایین تر جوجه یک روزه آرین در مقایسه با نژادهای خارجی/ هیچ نظارتی بر صحت ادعای مرغداران مبنی بر جوجه ریزی آرین وجود ندارد/ هیچ آماری از میزان تولید مرغ آرین در کشور وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد واقعی نیست/ یارانه 12 درصدی مرغ آرین..