حمایت از بیوتکنولوژی و زیست فناوری
از طرح های زیست فناوری دام و طیور حمایت می کنیم اخبار و مقالات عمومی
از طرح های زیست فناوری دام و طیور حمایت می کنیم

سید یحیی رهنمایی مدیرگروه تولید، تجاری سازی وبازار ستاد توسعه زیست فناوری در خصوص این فراخوان ها افزود: در حال حاضر در حوزه امنیت غذایی، کشور با توجه به بخش های کشاورزی و باغبانی، دام و طیور و آبزیان، فرآوری وصنایع تبدیلی، افزودنی های غذایی، کنترل کیفیت و سلامت تولیدات پتانسیل بالایی وجود دارد.