حوزه کشاورزی
بی‌برنامگی‌های دولت برای بخش خصوصی هزینه دارد اخبار و مقالات عمومی
بی‌برنامگی‌های دولت برای بخش خصوصی هزینه دارد

به گزارش دامیران به نقل از اتاق ایران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران توقف طولانی‌مدت کشتی‌ها و لزوم پرداخت دموراژهای سنگین بابت این توقف‌ها را ناشی از بی‌برنامگی دولت دانست و تصریح کرد: میزان ذخایر اصلی و استراتژیک در سطح کشور پایین است؛ اما می‌بینیم دو ماه یک کشتی حامل کالای اساسی در بندر امام متوقف مانده و روزانه مشمول دموراژ سنگین می‌شود.

شناسایی ۱۱ آسیب صنعت طیور توسط سازمان بازرسی صنعت طیور
شناسایی ۱۱ آسیب صنعت طیور توسط سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازسی کل کشور گفت: یکی از ترک فعل‌ها درخصوص مدیرانی که وظایفی بر عهده داشته‌اند و انجام نداده‌اند در صنعت مرغ است و حسب دستور رئیس قوه قضاییه در ماجرای معدوم کردن جوجه‌های یکروزه، سازمان بازرسی کل کشور درباره صنعت طیور یک گزارش مفصل تهیه و حدود...