حکمرانی
تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران اقتصاد دام و طیور
تأثیر متغیرهای حکمرانی کشاورزی بر بازار گوشت دام و طیور در ایران

حکمرانی خوب برای کشاورزی به­معنی فراهم آوردن خدمات بهتر با مشارکت دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای کشاورزان است. حکمرانی کشاورزی شامل نهادهایی است که در آن کشاورزان در مورد منافع خود صحبت می­کنند، حقوق قانونی خود را اعمال می­کنند، تعهدات خود را برآورده می­کنند و در زمان اختلاف میان آن­ها میانجی­گری می­شود.