خروس های نژاد ایرانی
خروس لاری ، نژادها ، ویژگی ها و تاریخچه پرورش صنعت طیور
خروس لاری ، نژادها ، ویژگی ها و تاریخچه پرورش

این نژاد در ایران بیشتر برای جنگ انداختن به کار برده می شود و از این رو نگاهداری این نژاد هنوز کاملا جنبه اقتصادی پیدا نکرده است. معهذا علاقمندان به این نژاد اغلب سعی دارند آن را به طور خالص نگاهداری کنند. به همین سبب این نژاد را می توان تنها نژاد خالص ایران محسوب کرد. این نژاد از نظر تولید گوشت و فرم مناسب بدن و همچنین ظرفیت ژنتیکی تولید بسیار..