خرید دام
آغاز طرح خرید دام خشکسالی در لرستان نشخوارکنندگان
آغاز طرح خرید دام خشکسالی در لرستان

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام لرستان گفت: با همکاری ادارات پشتیبانی امور دام، سازمان عشایری و دامپزشکی، طرح خرید دام خشکسالی به منظور حمایت از تولید کنندگان دام عشایری همزمان با سراسر کشور در استان اجرا می‌شود. محمد راستگو از آغاز اجرای طرح خرید دام خشکسالی از دامداران عشایری همزمان با سراسر کشور در لرستان خبرداد.