خطرناکترین ویروس ها
نقش حیوانات در انتقال ویروس کووید ۱۹ به انسان اخبار و مقالات عمومی
نقش حیوانات در انتقال ویروس کووید ۱۹ به انسان

با این حال، برخی شواهد موجود تا به امروز نشان می دهند که ویروس  2SARS – CoV- از یک منبع حیوانی گسترش پیدا کرده است و داده های حاصل از سکانس ژنتیکی نیز نشان میدهد که کرونا ویروس جدید 2 - SARS - CoV- شباهت بسیار های در گردش در نزدیکی با دیگر کروناویروس جمعیت خفاش ها دارد.

ویروس کرونا در حیوانات اخبار و مقالات عمومی
ویروس کرونا در حیوانات

بیماری کرونا ویروس 2019 (Covid-19) سبب سندرم حاد شدید تنفسی کرونا ویروس 2 (SARS-Cov-2) شده و در ووهان چین، اواخر دسامبر شناسایی شده و پاندمی آن در 189 کشور یا ناحیه گسترش یافته است. کرونا ویروس RNA تک رشته‌ای سنس مثبت داشته و انسان و حیوانات را درگیر می‌کند.