خواص تخم مرغ
تخم اردک! یا تخم‌ مرغ؟! انتخاب شما کدام است؟ صنعت طیور
تخم اردک! یا تخم‌ مرغ؟! انتخاب شما کدام است؟

تخم اردک در مقایسه با تخم‌مرغ کاملاً بزرگ‌تر بوده و این کار تشخیص آن‌ها از یکدیگر را آسان می‌سازد. تفاوت دیگر میان آن‌ها این است که پوستة تخم اردک بسیار سخت‌تر از پوستة یک تخم‌مرغ معمولی است. هرچند این امر شکستن و ترک خوردن آن را بسیار دشوارتر می‌سازد، اما ازقرارمعلوم این امر تاریخ مصرف یا عمر مفید آن را به طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.