خوراک گاو شیری
آینده ی مدرن کاشت علوفه گاو شیری در آمریکا کلید خورد نشخوارکنندگان
آینده ی مدرن کاشت علوفه گاو شیری در آمریکا کلید خورد

اگر منطقه ای که شما دامپروری می کنید برای تولید علوفه تازه برای گاوها خیلی خشک باشد چه میکنید؟ یک سیستم کشاورزی رباتیک داخلی کنترل شده می تواند پاسخگو باشد. نه تنها برای صرفه جویی در منابع و نیروی کار، بلکه برای بهبود عملکرد دام ها

کنسانتره دامی چیست؟ انواع آن کدامند؟ نشخوارکنندگان
کنسانتره دامی چیست؟ انواع آن کدامند؟

خوراک دام در مجموع از دو بخش مواد خشبی و مواد دانه ای شکل میگیرد. از کنسانتره دامی به منظور تامین مواد دانه ای خوراک استفاده میگردد که در نشخوارکنندگان مختلف و در سنین مختلف انواع آن متفاوت است و بستگی به نوع دام و هدف از پرورش آن دارد. کنسانتره دامی اولین ماده خشکی است که تحت عنوان استارتر در اختیار گوساله ها قرار میگیرد..