دامدار
بی‌تدبیری دولت به دامداران خسارت زد نشخوارکنندگان
بی‌تدبیری دولت به دامداران خسارت زد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: حل مشکلات دامداران 3 راهکار دارد، یا باید نهاده‌های دامی به دامداران به‌صورت یارانه‌ای عرضه شود، یا فرآورده‌های لبنی را به مردم به‌صورت یارانه‌ای بدهیم، یا این‌که قیمت آزاد شود، راهکار این موضوع از این 3 حالت خارج نیست و دولت باید برای این مسائل تصمیم‌گیری کند.