دامپروری
دامداران به دلالان پناه می‌برند نشخوارکنندگان
دامداران به دلالان پناه می‌برند

دامداری و دامپروری در استان ایلام با وجود پیشینه‌ای که دارد و با وجود تولیدات منحصر به فرد در سطح ملی و منطقه هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد خانوارهای ایلامی و در نتیجه اقتصاد استان و کشور را به دست آورد و از مشکلاتی رنج می‌برد که با برنامه‌ریزی و هم‌افزایی قابل حل است، مشکلاتی که در میزگرد ایسنا، به بخشی از آنها اشاره شد.

اتلاف پروتئین در واحدهای دامپروری نشخوارکنندگان
اتلاف پروتئین در واحدهای دامپروری

حداکثرسازی تولید نشخوار کنندگان معمولا همراه با افزایش دفع ضایعات است که می تواند برای محیط زیست مضر باشد. بهره وری از نیتروژن در گله های شیری آمریکا بین ۲۰ تا ۳۰% تخمین زده شده است. در حالی که در گاوهای مرتع یا گاوهای پرواری، بازدهی نیتروژن ۱۰% یا کمتر است. بازدهی نیتروژن مصرفی توسط حیوان را می توان با هماهنگی میزان نیتروژن تجزیه پذیر و غیرقابل تجزیه و نیاز حیوان بهبود بخشید..

استفاده از تولیدات دام های تراریخته به عنوان زیست دارو اخبار و مقالات عمومی
استفاده از تولیدات دام های تراریخته به عنوان زیست دارو

با توجه به ورود بیوتکنولوژی در تحقیقات کشاورزی و پیشرفت روزافزون مهندسی ژنتیک و تولید محصولات تراریخته، ما در این بررسی مروری داشتیم بر تکنیک انتقال ژن که با روش های متفاوت انجام می شود. در راستای ایجاد دام های تراریخته ای که از محصولات آنها مانند شیر در تولید انبوه پروتئین های نوترکیب استفاده می شود. از طریق مهندسی ژنتیک یک ژن که برای..