دامپزشک کیست
دامپزشکی چیست؟ دامپزشک کیست؟ جایگاه آن کجاست؟ اخبار و مقالات عمومی
دامپزشکی چیست؟ دامپزشک کیست؟ جایگاه آن کجاست؟

دامپزشکی ، یک تخصص از علوم پزشکی در ارتباط با پیشگیری ، کنترل ، تشخیص و درمان بیماریهای موثر بر سلامت حیوانات اهلی و وحشی و جلوگیری از انتقال بیماری های دام به جمعیت انسانی است. دامپزشکان با نظارت و حفظ سلامت حیوانات تولید کننده مواد غذایی ، از غذای ایمن برای مردم اطمینان حاصل می کنند.

آشنایی با شغل و تاریخچه دامپزشکی اخبار و مقالات عمومی
آشنایی با شغل و تاریخچه دامپزشکی

دامپزشکی صرفا به معناي درمان يک بيماري در دام نيست بلکه اين رشته نقش موثري در بهداشت عمومي و ارتقاي سلامت جامعه دارد و با فقدان دامپزشکی، بدون شک بخشي از سلامت جامعه به خطر خواهد افتاد. ادامه اين مطلب به شما کمک مي کند تا اطلاعات جالبي را درباره دامپزشکی و دامپزشک ها به دست آوريد.