دام پرواری
دامداران به دلالان پناه می‌برند نشخوارکنندگان
دامداران به دلالان پناه می‌برند

دامداری و دامپروری در استان ایلام با وجود پیشینه‌ای که دارد و با وجود تولیدات منحصر به فرد در سطح ملی و منطقه هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد خانوارهای ایلامی و در نتیجه اقتصاد استان و کشور را به دست آورد و از مشکلاتی رنج می‌برد که با برنامه‌ریزی و هم‌افزایی قابل حل است، مشکلاتی که در میزگرد ایسنا، به بخشی از آنها اشاره شد.