دانستنی های ویتامین ها
انواع تقلب در شیر و روش های شناسایی آن ها نشخوارکنندگان
انواع تقلب در شیر و روش های شناسایی آن ها

تشخیص باقی مانده مواد پاک کننده و ضدعفونی کننده (دترجنت ها) این مواد به طور معمول بر اثر سهل انگاری و کافی نبودن عملیات شستشوی دستگاه های شیردوشی و مخازن در شیر باقی می ماندہ همچنین گاهی اوقات از این مواد پاک کننده جهت کاهش بار میکروبی شیر جهت ارائه به کارخانه های شیر استفاده میشود..

عوامل موثر بر پایداری ویتامین ها اخبار و مقالات عمومی
عوامل موثر بر پایداری ویتامین ها

اگر شرایط، زیر حالت مطلوب باشد حتی دوزهای بالاتر از توصیه نیز اثرات مثبتی بر سلامتی دارند. تولید کنندگان خوراک، در جلوگیری از اتلاف ویتامین نقش دارند و باید تلاش کنند تا زیست فراهمی ۲ ویتامین ها حفظ شوند. آماده سازی مخلوط مواد معدنی و ویتامین ها و فراوری های پس از آن بسیار آسیب زننده بوده و منجر به کاهش ویتامین می شود..