دان مورد نیاز مرغداران
مشکلات مرغداران برای تأمین دان مورد نیاز صنعت طیور
مشکلات مرغداران برای تأمین دان مورد نیاز

نایب رئیس کانون مرغداران گوشتی افزود: همین موضوع باعث شده تا قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده برای مرغدار بیش از ۱۴ هزار تومان و مرغ گرم بیش از ۲۳ هزار تومان باشد در حالی که با قیمت‌های فروش موجود در بازار مرغدار دچار ضرر و زیان می‌شود.