درج قیمت تولیدکننده
فرآورده های پروتئینی ملزم به درج قیمت تولیدکننده شدند اخبار و مقالات عمومی
فرآورده های پروتئینی ملزم به درج قیمت تولیدکننده شدند

بر اساس آخرین دستورالعمل اعلام شده توسط سازمان حمایت تولیدکننده و مصرف کننده، از تاریخ 23/11/1400 تولیدکنندگان فراورده های پروتئینی ملزم به درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاهای خود خواهند بود. در بخشی از متن نامه و دستورالعمل که با موضوع «شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده » ابلاغ شد آمده است: