درمان بیماری های تنفسی
تولید دارویی از گیاهان دارویی برای بیماریهای تنفسی دام و طیور اخبار و مقالات عمومی
تولید دارویی از گیاهان دارویی برای بیماریهای تنفسی دام و طیور

به نقل از معاونت علمی و فناوری، مجموعه‌های دانش‌بنیان و فناور زیادی در کشور هستند که با حمایت و راهبری ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناری ریاست‌ جمهوری موفق می‌شوند که در زمینه عرضه داروهای مفید در حوزه گیاهان دارویی گام‌های مهمی بردارند.