درمان ورم پستانها در شیردهی گاو
ویژگی های یک گاو شیری خوب نشخوارکنندگان
ویژگی های یک گاو شیری خوب

زمانی که قصد خرید دام دارید به چه مسائلی توجه می کنید؟ آیا می دانید یک دام خوب باید چه خصوصیت هایی داشته باشد؟ البته تمام دامداران، نشانه های یک دام خوب را میدانند، ولی آیا از مقدار اهمیت هر یک از این نشانه ها هم آگاهی دارید؟ آیا مهم ترین نشانه و اندازه آنها را می دانید؟ در این مطلب سعی شده شما را در خرید یک گاو شیری خوب و پر محصول یاری کنیم..

ورم پستان و کیفیت شیر نشخوارکنندگان
ورم پستان و کیفیت شیر

ضرر وارد آمده به میزبان به شکل کاهش تولید شیر، کاهش کیفیت آن و همچنین آسیب به سلامت حیوان خود را نشان می‌دهد. وجه اقتصادی آسیب به وجود آمده توسط ورم پستان تمامی حوزه‌های مربوط به صنعت شیری از قبیل فرد تولیدکننده تا فرآوری و تبلیغات محصولات لبنی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.