دلیل افزایش قیمت گوشت
علت نوسانات قیمت در بازار گوشت، اهمیت واگذاری امتیاز به دامدار نشخوارکنندگان
علت نوسانات قیمت در بازار گوشت، اهمیت واگذاری امتیاز به دامدار

رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده ایران با بیان اینکه افزایش هزینه تولید دام، توان تولید را تحت تأثیر قرار داده است به قرارداد‌های تضمینی تولیدکنندگان با شرکت پشتیبانی دام اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش هزینه تولید، قیمت خرید تضمینی ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومانی...