دکتر حسن مهربانی یگانه
حالا حالاها گرانی و کمبود مرغ خواهیم داشت! + فایل صوتی دکتر حسن مهربانی یگانه صنعت طیور
حالا حالاها گرانی و کمبود مرغ خواهیم داشت! + فایل صوتی دکتر حسن مهربانی یگانه

اگر برگردیم به سال گذشته جوجه ریزی مزارع مادر در سال 99 چیزی حدود 9600000 قطعه بوده، این در طول 10 سال گذشته است، یعنی از سال 1390 تا 1399 کمترین مقدار جوجه ریزی مادر در طی در واقع 10 سال گذشته بوده است، که اگر شما به این نمودار توجه کنید.