دکتر علیرضا رفیعی پور
دکتر رفیعی پور: سلامت غذا نیازمند به بودجه و اعتبار مشخص است اخبار و مقالات عمومی
دکتر رفیعی پور: سلامت غذا نیازمند به بودجه و اعتبار مشخص است

مدیرکل دفتر محیط‌ زیست و سلامت غذا گفت: از مهم‌ترین اهداف دفتر ما تامین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، افزایش کیفیت و ایمنی موادغذایی، اعمال استانداردهای ملی و بین‌المللی و همچنین ایجاد ساختار هدفمند، منسجم و پاسخگو به منظور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه تولید محصولات سلامت محور بخش کشاورزی و حفظ محیط‌ زیست و توسعه پایدار می‌باشد.