دکتر علی اسحاقی
۹۶ سال از تاسیس موسسه رازی گذشت عمومی
۹۶ سال از تاسیس موسسه رازی گذشت

به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر علی اسحاقی با فرا رسیدن 16 دی ماه، در پیامی نود و ششمین سالروز تاسیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی را به محققان، کارکنان، جامعه پزشکی، دامپزشکی و عموم مردم شریف کشورمان تبریک گفت.

دامیران