دکتر محمد نوری
سخنان دکتر محمد نوری در خصوص دانشکده های دامپزشکی اخبار و مقالات عمومی
سخنان دکتر محمد نوری در خصوص دانشکده های دامپزشکی

به گزارش دامیران به نقل از حکیم مهر: «دکتر محمد نوری» استاد پیشکسوت دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، در یادداشتی ذیل خبر «آموزش دامپزشکی؛ وزارت علوم یا وزارت بهداشت؟» نوشت: از حکیم مهر تشکر می‌کنم که این بحث مهم را مطرح نمودند و دیدگاه‌های مختلف را در اختیار جامعه دامپزشکی قرار داد.