دی آمونیوم فسفات
تداوم مشکلات دی کلسیم فسفات سازها و بی اعتنایی دولت اختصاصی دامیران
تداوم مشکلات دی کلسیم فسفات سازها و بی اعتنایی دولت

اختصاصی دامیران؛ محسن سعیدیان: مصوبات جلسه در وزارت صمت برای حل مشکلات دی کلسیم فسفات با گذشت بیش از یک ماه هنوز اجرایی نشده است/ احتمال تولید دی کلسیم فسفات معیوب و تقلبی، در پی اصرار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به خودکفایی در تولید کود دی آمونیوم فسفات..