ذرت مورد نیاز کشور
توانایی تولید ۵۰ درصد از ذرت مورد نیاز کشور صنعت طیور
توانایی تولید ۵۰ درصد از ذرت مورد نیاز کشور

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: در زمینه تولید ذرت به عنوان نهاده‌ دامی به دلیل آب بر بودن مشکلات بیشتری وجود دارد اما می‌توان به صورت برنامه‌ریزی شده و با استفاده از طرح‌های تشویقی و مکانیزاسیون بیش از ۵۰درصد نیاز کشور را تامین کرد.