رابطه زنبور عسل و درمان کرونا
درمان کرونا با زهر زنبور عسل واقعیت دارد؟ صنعت زنبورعسل
درمان کرونا با زهر زنبور عسل واقعیت دارد؟

متخصص بیوشیمی بالینی ادعا کرده زهر زنبور عسل کرونا را درمان می کند. درمان کرونا دغدغه مهم این روزهای تمام مردم جهان است. کووید 19 تا به حال انسانهای زیادی را در کره زمین از بین برده و هر روز اخبار ضد و نقیضی درباره درمان کرونا منتشر می شود.