راهنمای مصرف کنسانتره
کنسانتره طیور گوشتی چه ویژگی های دارد؟ صنعت طیور
کنسانتره طیور گوشتی چه ویژگی های دارد؟

کنسانتره طیور Concentrate برگرفته از یک واژه ی فرانسوی به معنای متمرکز کردن و یا تغلیط کردن است که در بحث خوراک دام و طیور به گوش ما میخورد. در تغذیه و خوراک دام و طیور کنسانتره به معنای ترکیبی از مواد مغذی و احتیاجات غذایی دام و طیور میباشد که با روش های روز علم تغذیه تولید میشود و تلاش میشود که در بهترین و استانداردترین حالت ممکن در دسترس قرار گیرد..

راهنمای مصرف کمّی و کیفی کنسانتره نشخوارکنندگان
راهنمای مصرف کمّی و کیفی کنسانتره

برای رسیدن به ظرفیت مناسب تولیدی دام ها، بخصوص دام های اصیل و پرمحصول ، استفاده از خوراکی که بتواند جوابگوی نیاز های دام باشد، به شدّت تأثیرگذار است. بطوری که حتی دامدارانی که شناخت کافی از مسائل تغذیه دام ندارند، کاملأ این نیاز را درک نموده واکثرأ با کنجکاوی فراوان درصدد کشف علل موفقیّت دامدارانی هستند