رسیدگی به دامداران
باطل شدن پروانه چرای دامداران و عشایر غیرفعال نشخوارکنندگان
باطل شدن پروانه چرای دامداران و عشایر غیرفعال

شاهپور علایی مقدم در نشست خبری در پاسخ به نتیجه تشکیل کارگروه‌ تعیین تکلیف اختلافات عشایر و دامداران سایر استان‌ها در خصوص مراتع دماوند، گفت: یکماه پیش جلسه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد و قرار شد با محوریت سازمان جنگلها و نمایندگان عشایر موضوع پیگیری شود و اگر چنانچه هر نهاد و مؤسسه و یا دامداری دام نداشته باشد..

دامداران حال و روز خوبی ندارند! نشخوارکنندگان
دامداران حال و روز خوبی ندارند!

سید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: وضع دامداران بسیار خراب است و امسال تاکنون توانسته ایم در بخش گاو شیری فقط 35 درصد نهاده های مورد نیاز خود را دولتی دریافت کنیم و 65 درصد باقیمانده را از بازار آزاد تهیه کرده ایم. در بخش پرواربندی و گوساله های گوشتی تاکنون هیچ نهاده ای...