رکود در صنعت طیور
صنعت طیور کشور دچار سوء مدیریت است صنعت طیور
صنعت طیور کشور دچار سوء مدیریت است

دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور گفت: متاسفانه صنعت طیور کشور دچار سوءمدیریت شده و متولیان امر هم به جای حل مشکلات صورت مساله را پاک می کنند. مثلا زمانی که مرغ گران می شود به مردم می گویند مجبور نیستید مرغ بخرید یا زمانی که جوجه یا دیگر مولفه های تولید گران می شود به تولیدکنندگان می گویند مجبور نیستید..

پیشنهادهای امطا برای کمی بهتر شدن اوضاع صنعت طیور صنعت طیور
پیشنهادهای امطا برای کمی بهتر شدن اوضاع صنعت طیور

با توجه به اینکه امکان تولید قابل توجه گوشت مرغ و تخم مرغ در شرکت های زنجیره ای مالکیتی و مدیریتی موجود در کشور بنا بر تجهیزات و امکانات فراهم شده نامبردگان و تولید دان کارخانه ای در کارخانجات مالکیتی یا قراردادی تحت پوشش نامبردگان، لذا بر مبنای ضرورت صرفه جویی در:

مشکل تامین نهاده دامی گریبانگیر صنعت طیور صنعت طیور
مشکل تامین نهاده دامی گریبانگیر صنعت طیور

اختلاف چندبرابری نرخ مصوب نهاده‌های دامی با بازار آزاد و کاهش تقاضای خرید محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ منجر به زیان مرغداران شده است. چند ماهی است که نوسان قیمت نهاده‌های دامی و کمبود عرضه در سامانه بازارگاه، تولیدکنندگان صنعت دام و طیور کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.