زنبور عسل و گیاهان دارویی
پرورش زنبور عسل موثر در گسترش گیاهان دارویی و تثبیت خاک صنعت زنبورعسل
پرورش زنبور عسل موثر در گسترش گیاهان دارویی و تثبیت خاک

پرورش زنبور عسل، در گسترش گیاهان دارویی و تثبیت خاک تاثیر زیادی دارد. مقدار مصرف عسل در جهان روز به روز در حال افزایش است و علاوه بر آن، از فرآورده‌های حاصل از عسل هم درآمدزایی می‌شود..