سازمان تعاون روستایی
جلوی انحلال سازمان تعاون روستایی گرفته شود اخبار و مقالات عمومی
جلوی انحلال سازمان تعاون روستایی گرفته شود

اتحادیه های تعاونی های روستایی و کشاورزی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار جلوگیری از انحلال سازمان مرکزی تعاون روستایی شدند. مدیران عامل اتحادیه های ملی و سراسری تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران متن بیانیه ای را در خصوص درخواست لغو بند سوم مصوبه هیات وزیران مبنی بر انحلال سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران..