ساماندهی مرغداری ها
ساماندهی نظام توزیع نهاده‌ها برای واحد‌های مرغداری صنعت طیور
ساماندهی نظام توزیع نهاده‌ها برای واحد‌های مرغداری

کمیته ملی راهبردی بهداشت و تولید دام، تصمیمات جدید و مهمی را درباره ساماندهی نظام توزیع نهاده‌ها برای واحد‌های مرغداری، دامداری و کارخانجات خوراک دام و طیور اتخاذ کرد.