سامانه تجارت
خودروهای حامل گوشت مرغ از کشتارگاه تا محل عرضه رهگیری می‌شوند صنعت طیور
خودروهای حامل گوشت مرغ از کشتارگاه تا محل عرضه رهگیری می‌شوند

حمید محله ای روز چهارشنبه در جلسه توجیهی طرح یاد شده در استان آذربایجان شرقی، با تاکید بر اینکه کلیه فعالیت های زنجیره تولید تا توزیع گوشت مرغ بایستی در بستر سامانه جامع تجارت اتفاق بیفتد از ممنوعیت عرضه گوشت مرغ توسط واحدهای فاقد ثبت نام و نقش در سامانه تجارت خبر داد.