سامانه های کشاورزی
اشکالات سامانه بازارگاه سبب جولان دلالان شده است اخبار و مقالات عمومی
اشکالات سامانه بازارگاه سبب جولان دلالان شده است

وجود نهاده های دامی با نرخ آزاد در بازار مهر تائیدی بر اشکالات اساسی سامانه بازارگاه در طراحی و نحوه اجرای آن و همچنین تاکید و اصرار بر اجرای یک طرح دارای اشکال است.