سرانه مصرف آزیان مردم ایران
رشد ۵۶ درصدی سرانه مصرف آبزیان در هشت سال گذشته صنعت آبزیان
رشد ۵۶ درصدی سرانه مصرف آبزیان در هشت سال گذشته

رییس سازمان شیلات ایران از رشد بیش از ۳۸ درصدی تولیدات شیلاتی در بخش صید و آبزی پروری در هشت سال اخیر خبرداد و گفت: در سال ۹۹ سرانه مصرف آبزیان کشور به ۱۳.۳ کیلوگرم رسید که نسبت به سال ۹۲ و ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید این رقم ۵۶ درصد رشد داشته است.

انعقاد تفاهم‌نامه‌ افزایش سرانه مصرف آبزیان مردم کشور صنعت آبزیان
انعقاد تفاهم‌نامه‌ افزایش سرانه مصرف آبزیان مردم کشور

سرانه مصرف آبزیان در کشور ما پایین است البته در سالهای اخیر این میزان از ۱۰ به ۱۲ کیلوگرم رسیده که نشان می‌دهد ریل‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته به درستی انجام شده و باید به شکل انسجام یافته‌تری به سمت افزایش سرانه مصرف آبزیان حرکت کنیم.