سید احمد مقدسی
اثر حذف ارز ترجیحی باید حذف ممنوعیت های گاه و بیگاه باشد اخبار و مقالات عمومی
اثر حذف ارز ترجیحی باید حذف ممنوعیت های گاه و بیگاه باشد

به گزارش دامیران به نقل از عیار آنلاین؛ احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران ، با اشاره به تاثیر آزادسازی نرخ نهاده‌های دامی بر تولید اظهار کرد: قبل از مردمی‌سازی یارانه‌ها و آزادسازی نرخ نهاده‌های دامی، قرار بود دولت شرایطی را به منظور حمایت از تولید ایجاد کند که متاسفانه این مصوبات تنها روی کاغذ آمده و در عمل اجرایی نشده است.

فایل صوتی مصاحبه سید احمد مقدسی؛ خشکسالی و دخالت های دولتی، تازیانه ای بر بدنه دامپروری اختصاصی دامیران
فایل صوتی مصاحبه سید احمد مقدسی؛ خشکسالی و دخالت های دولتی، تازیانه ای بر بدنه دامپروری

سید احمد مقدسی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران، خشکسالی و افزایش نرخ جهانی نهاده های دامی را دلایل اصلی افزایش قیمت محصولات صنعت دامپروی دانست؛ وی دخالت های دولت به تبع تخصیص ارز یارانه ای به نهاده های دام در صنعت، قیمت گذاری دستوری، جلوگیری از صادرات مازاد تولید شیر و لبنیات کشور..

سید احمد مقدسی: خشکسالی و دخالت های دولتی، تازیانه ای بر بدنه دامپروری اختصاصی دامیران
سید احمد مقدسی: خشکسالی و دخالت های دولتی، تازیانه ای بر بدنه دامپروری

سید احمد مقدسی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران، خشکسالی و افزایش نرخ جهانی نهاده های دامی را دلایل اصلی افزایش قیمت محصولات صنعت دامپروی دانست؛ وی دخالت های دولت به تبع تخصیص ارز یارانه ای به نهاده های دام در صنعت، قیمت گذاری دستوری، جلوگیری از صادرات مازاد تولید شیر و لبنیات کشور..