سیستم تصفیه کارخانه ها
فرآوری آب پنیر و مدیریت فاضلاب کارخانه های لبنی اخبار و مقالات عمومی
فرآوری آب پنیر و مدیریت فاضلاب کارخانه های لبنی

امروزه در کارخانه فرآوری شیر، آب پنیر بازیافت و خشک می شود و به عنوان ماده اساسی در محصولاتی که قیمت پایین تری دارند مثل نوشیدنی های میوه ای، کاستر و فرآورده های پخت مورداستفاده قرار می گیرد. به ازای تولید هر کیلوگرم پنیر حدودا 9 کیلوگرم آب پنیر تولید میشود. تخلیه آب پنیر به عنوان ضایعات مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد، چرا که دارای اکسیژن خواهی زیستی (BOD) بالایی است.