شاخص زراعت و باغداری
شاخص قیمت تولیدکنندگان زراعت و دامداری اعلام شد اخبار و مقالات عمومی
شاخص قیمت تولیدکنندگان زراعت و دامداری اعلام شد

شاخص قیمت "زراعت و باغداری" در فصل تابستان سال ١٣٩٩ برابر با ٦٤٩,٨ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٥.٧ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ١٣.٢ درصد افزایش می‌باشد.