شاربن چیست
بیماری شاربن شترمرغ و گوسفند را از پا در می‌آورد! نشخوارکنندگان
بیماری شاربن شترمرغ و گوسفند را از پا در می‌آورد!

شاربن، باکتری ای است که می‌تواند ده‌ها سال در محیط باقی بماند و بیشتر پستانداران و پرندگان مانند شتر مرغ و گوسفند را درگیر می‌کند و شیوع آن بین علف خوران نیز بسیار گسترده است. این بیماری معمولا پس از بارندگی شدید، سیل یا خشکسالی و حتی در زمین‌هایی که برای اولین بار شخم زده شده‌اند، شیوع پیدا می‌کند.