شایعات صنعت دام و طیور
فروش نهاده‌های دامی دولتی در بازار آزاد از شایعه تا واقعیت نشخوارکنندگان
فروش نهاده‌های دامی دولتی در بازار آزاد از شایعه تا واقعیت

فروش نهاده‌های دامی دولتی به قیمت آزاد در بازار گویا این روزها به یکی از کسب و کارهای پر سود و بی‌زحمتی برای برخی مرغداران مازندرانی تبدیل شده است که البته جای اما و اگرهای بسیار دارد.