شرکت طیوران ابزار
اختصاصی دامیران: به روز رسانی تجهیزات مرغداری ها، نیازمند حمایت های دولتی اختصاصی دامیران
اختصاصی دامیران: به روز رسانی تجهیزات مرغداری ها، نیازمند حمایت های دولتی

مدیران شرکت تولید تجهیزات مرغداری طیوران ابزار، در گفتگویی با دامیران بر اهمیت استفاده از تجهیزات به روز در صنعت مرغداری و لزوم حمایت های دولتی برای گسترش و به روز سازی مزارع پرورش، تاکید کردند. یکی از عوامل مهم تاثیر گذار در افزایش بهره وری در تمامی مشاغل، استفاده از تجهیزات و ملزومات کارا، به روز و استاندارد است و بدون شک، تولید و پرورش دام و طیور نیز از این قاعده مستثنی نیست.