صادرات مرغ منتفی شد
خبر ممنوعیت صادرات مرغ واکنش مرغداران را برانگیخت صنعت طیور
خبر ممنوعیت صادرات مرغ واکنش مرغداران را برانگیخت

حبیب اسدالله نژاد در واکنش به تصمیم ستاد تنظیم بازار برای ممنوعیت صادرات مرغ گفت: این تصمیم از دو جهت قابل بررسی است. از جنبه ماهیت کار این اقدام کاملاً نادرست است چرا که صادرات هیچ محصولی نباید به نوسانات بازار داخل گره بخورد و اتخاذ تصمیمات خلق الساعه برای صادرات آسیب‌های جدی به بازارهای مقصد و در نهایت تولید داخل می‌زند.