صادرکنندگان گوشت گاو در جهان در سال 2020
بزرگترین صادرکنندگان گوشت گاو در جهان نشخوارکنندگان
بزرگترین صادرکنندگان گوشت گاو در جهان

در حالی که گوشت گاو برزیلی قطعا محصولی محبوب در خارج از کشور به شمار می‌آید، این کشور به دلیل صنعت دامداری خود که در ایالات مرکزی کشور قوی‌ترین بوده و سبب جنگل‌زدایی فراوانی شده، مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که گاوها برای چرا به خوراک و فضا نیاز دارند.