صنایع دام و طیور
پراستیک اسید در صنایع دام و طیور صنعت طیور
پراستیک اسید در صنایع دام و طیور

اکسیدین، ضدعفونی کننده و استریل کننده بسیار قوی بر پایه پراستیک اسید می باشد. این محلول با بالاترین استاندارد ها و کیفیت در صنایع شیمیایی آرال شیمی تولید می شود. اکسیدین به منظور از بین بردن کلیه ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها و کپک و مخمر و دیگر عوامل میکروبی مورد استفاده قرار می گیرد.

درخواست تشکل های تامین و تولید صنایع دام و طیور از بانک مرکزی اخبار و مقالات عمومی
درخواست تشکل های تامین و تولید صنایع دام و طیور از بانک مرکزی

​تشکل های زنجیره تامین و تولید صنایع دام و طیور ایران در نامه ای به رئیس جمهور خواستار همراهی بانک مرکزی برای ترخیص اعتباری نهاده های دامی رسوبی شدند. واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (آوندا)، در متن نامه تشکل های زنجیره تامین و تولید صنایع دام و طیور ایران به «حسن روحانی» رئیس جمهور آمده است..