صنایع چرم
در واردات پوست گاو مشکل داریم نشخوارکنندگان
در واردات پوست گاو مشکل داریم

علی حسن زاده دلیر رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع چرم ایران، وضعیت اقتصادی صنایع چرم را مانند تمام صنایع دیگر دانست و گفت: واردات ماشین آلات به یکی از معضلات حال حاضر صنایع چرم تبدیل شده است. از سویی، زمان بهره برداری از ماشن آلات چرم سازی بخاطر شرایط محیطی بسیار کوتاه بوده بین 7 تا 10 سال است..