صنعت نوغانداری
کرم ابریشم، حشره ای شگفت انگیز اخبار و مقالات عمومی
کرم ابریشم، حشره ای شگفت انگیز

کرم ابریشم با نام علمی « Bombyx mori »، حشره ای است تک خوار که فقط از برگ درخت توت « Morus » تغذیه می کند و از مهم ترین گونه حشرات صنعتی شناخته شده است که امروزه بیش از %۹۵ الیاف ابریشمی تولیدی جهان از پرورش واریته های این گونه به دست می آید. هرسال ۶۰ هزار تن ابریشم خام تولید و تبدیل به پیراهن، لباس..