صید ترال 2 سال ممنوع است
ممنوعیت صید ترال به مدت دو سال! صنعت آبزیان
ممنوعیت صید ترال به مدت دو سال!

مجوز کشتی‌های ترال از اردیبهشت ماه صادر و تا مهرماه ادامه دارد، امسال 8 کشتی کلاس فردوس مجوز داشتند در آب‌های عمان صید کف داشته باشند، هرچند دوتای آن‌ها به حکم دادستانی توقیف شد؛ قوه قضایی گفته: هر نوع صید ترال ممنوع است و با آن برخورد می‌شود..