صید غیرقانونی ماهی
استفاده صیادان متخلف از TNT و دینامیت و صید غیرقانونی ماهی صنعت آبزیان
استفاده صیادان متخلف از TNT و دینامیت و صید غیرقانونی ماهی

صیادان متخلف، با استفاده از انفجار یک ماهی سونگ سایز (بزرگ جثه و رکورد) و مولد را در رودخانه سیمره در استان ایلام صید کردند. سونگ از ماهیان بومی جنوب غرب کشور است و به شدت در خطر انقراض قرار دارد. این ماهی سایز صیدشده قطعا یکی از ماهی‌های سونگ مولد است.